Login

Register

Login

Register

Cybesecurity i Audyty IT
Zadbaj o bezpieczeństwo danych

Oceniamy działanie systemów i ich zgodność z przepisami prawa, procesami zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi normami, a także przepisami wewnętrznymi organizacji.

Nasze specjalizacje

biznes

medyczne

produkcja

publiczne

spółki S.A. oraz Z O. O.

usługi

szkoły

O nas

DataCollector to pewność, że dane klienta są bezpieczne

Projekt realizowany wspólnie przez Data Protection Advisory Group sp. z o.o. lidera na Polskim rynku w obszarze zarządzania procesami ochrony danych osobowych i pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w podmiotach gospodarczych we współpracy z Codefellow sp. z o.o. – nowoczesnym software housem specjalizującym się w cybersecurity, wykonywaniu audytów IT, testów penetracyjnych.

Jesteśmy:

 • prawnikami
 • programistami
 • certyfikowanymi audytorami wiodącymi ISO 27001
 • certyfikowanymi audytorami wewnętrznymi
 • absolwentami studiów podyplomowych Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych
 • trenerami i szkoleniowcami
 • inspektorami ochrony danych

Firma Codefellow to zespół ekspertów IT zajmujący się na co dzień audytowaniem gotowych rozwiązań teleinformatycznych tj. systemów CRM, aplikacji webowych, desktopowych i mobilnych. Główną specjalizacją firmy jest przeprowadzanie testów penetracyjnych, zarówno manualnych, jak i automatycznych, które wykonywane są przez audytorów, posiadających niezbędne certyfikaty oraz doświadczenie zawodowe. Celem firmy Codefellow jest wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa informacji oraz zwiększanie wartości firmy klienta, poprzez minimalizację ryzyka związanego z ewentualnymi nieprawidłowościami, wynikającymi z niedostosowania organizacji do wymogów (do uzupełnienia ISO) i norm (do uzupełnienia ISO). Codefellow to również producent dedykowanych rozwiązań biznesowych np. systemów CRM lub ERP.

Od 2016 roku wspieramy firmy w obszarze zarządzania przetwarzaniem danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Wykonujemy audyty z zakresu ochrony danych osobowych i jesteśmy zarejestrowanym Inspektorem Ochrony Danych dla ponad 200 firm zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Obsługujemy podmioty produkcyjne, usługowe, szpitale,  spółki skarbu państwa, szkoły, a także związki I stowarzyszenia.

Zespół DPAG to wykwalifikowani eksperci – absolwenci prawa, bezpieczeństwa wewnętrznego, informatycy, absolwenci studiów podyplomowych „Ochrona Danych i Informacji Niejawnych”, którzy cały czas poszerzają swoją wiedzę, jak również wymieniają się doświadczeniami podczas różnych konferencji i szkoleń, w których na bieżąco biorą aktywny udział.

DPAG angażuje się także w budowanie świadomości w zakresie potrzeby ochrony danych osobowych, jak również znajomości przepisów obowiązujących w tym zakresie. Współpracujemy z podmiotami edukacyjnymi w Polsce. W ramach akcji społecznej odpowiedzialności biznesu stworzyliśmy i realizujemy bezpłatnie programy szkoleniowe dla dzieci i młodzieży „Chronię swoje dane – Rosnę duży w wiedzę”, a także program dla seniorów „Bezpieczeństwo niejedno ma imię”.

Jak pracujemy?

Omówienie sytuacji klienta

Pracę zaczynamy od dokładnej analizy struktury firmy, aby lepiej zrozumieć model biznesowy klienta. To pozwala nam zidentyfikować obszary podwyższonego ryzyka.

Ustalenie zakresu prac

Mając bazę informacji o firmie i branży, jesteśmy w stanie zaproponować, jaki szeroki zakres prac audytorskich będzie niezbędny do zrealizowania założonych celów.

Audyt właściwy

Przystępujemy do pracy, realizując krok po kroku, wcześniej ustalone założenia. Pracujemy symultanicznie, skracając czas trwania audytu do niezbędnego minimum.

Weryfikacja zaleceń

Zwieńczeniem naszej pracy, jest powtórne sprawdzeniem, czy wszystkie obszary, które uznaliśmy za niebezpieczne, zostały skutecznie naprawione.

Zakres naszej pracy

Aby zabezpieczyć aplikację internetową, trzeba sprawdzić jej odporność na różnego rodzaju ataki. Wykonujemy testy manualne oraz automatyczne, które następnie analizujemy, aby przygotować listę wszystkich występujących zagrożeń.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ZYSKAJ DODATKOWĄ WARTOŚĆ

Audyty IT to większa wartość rynkowa zaudytowanych aplikacji i programów. W dłuższej perspektywie to realna oszczędność dla podmiotów, ponieważ jest to także badanie potrzeb informatycznych firmy, optymalizacja systemowa, a także zatrudnienia w działach IT.

Zapytaj o wycenę

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza.

 • +48 600 311 161
 • audyt@datacollector.pl
Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informuję, iż: 1) administratorem Państwa danych osobowych podanych powyżej w formularzu kontaktowym jest Data Protection Advisory Group sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Biedronki 68; 2) dane osobowe przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę, która jest dobrowolnie wyrażona, aczkolwiek konieczna w celu realizacji przesłanego zapytania (art. 6 ust. 1 ppkt. a rozporządzenia ogólnego); 3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia, realizacji przesłanego zapytania, chyba, że istnieje inna przesłanka prawna uprawniająca lub obligująca do przetwarzania danych osobowych w dalszym czasie; 4) każdemu, czyje dane się przetwarza przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia ogólnego, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, bez uszczerbku na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skontaktuj się z nami

 • +48 600 311 161
 • office@datacollector.pl
 • ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa

Projekt DataCollector realizowany przy współpracy z:

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji przesyłanego zapytania. Przedmiotowa zgoda może być w każdym czasie wycofana, bez szkody na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych podanych powyżej w formularzu kontaktowym jest Data Protection Advisory Group sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Biedronki 68;

2) dane osobowe przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę, która jest dobrowolnie wyrażona, aczkolwiek konieczna w celu realizacji przesłanego zapytania (art. 6 ust. 1 ppkt. a rozporządzenia ogólnego);

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia, realizacji przesłanego zapytania, chyba, że istnieje inna przesłanka prawna uprawniająca lub obligująca do przetwarzania danych osobowych w dalszym czasie;

4) każdemu, czyje dane się przetwarza przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia ogólnego, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, bez uszczerbku na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.